Español DirectoCo to jest Español Directo?

Stosowana w naszej Szkole metoda bezpośrednia Español Directo wymaga od uczestników stałej aktywności podczas zajęć. Lekcja to nieustanna interakcja pomiędzy prowadzącym zajęcia i ich uczestnikami, wymaga dużego skupienia uwagi, co z kolei potęguje efektywność zajęć. Kursy językowe prowadzone tą metodą są bardzo efektywne.

Na czym polegają zajęcia Español Directo?

Metoda bezpośrednia przeznaczona jest dla tych, którzy stykają się z językiem hiszpańskim po raz pierwszy, jak i dla tych, którzy znają gramatykę i chcą swobodnie się komunikować, lecz mają opory w mówieniu. Lekcja to przede wszystkim rozmowa lektora z Kursantami, dzięki czemu najszybciej nabywana jest najtrudniejsza umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu, następnie zaś stopniowo wprowadzane są kolejne kompetencje językowe, takie jak: czytanie i pisanie. Metoda bezpośrednia Español Directo to prawdziwa rewolucja w nauczaniu języka hiszpańskiego!

Materiały używane w Español Directo

Español Directo to nowoczesne podręczniki do nauki języka hiszpańskiego metodą bezpośrednią. Metoda bezpośrednia pozwala nauczyć się w atrakcyjny sposób tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: mówienia i rozumienia ze słuchu.

Español Directo to:

  • nowoczesne słownictwo,
  • przystępna gramatyka,
  • praktyczne scenki i dialogi,
  • płyty CD mp3

Zalety kursu Español Directo

Kurs prowadzony jest w szybkim tempie. Uczący się osiągają bardzo szybko dobre efekty w nauce mówienia.
Kontakt z językiem podczas zajęć jest ciągły. To uczący się mówi przez cały czas.
Tempo prowadzenia zajęć, wymusza aktywność uczestników i powoduje, że nie można się nudzić.

Sprawdź cennik i przysługujące Ci rabaty!

* Ceny kursu standardowego Español Directo (gr. 6-12 osób) znajdziesz w cenniku, w tabeli “inne języki”. Dla grup o mniejszej liczebności obowiązują ceny z tabel “Prime Standard Prestige” oraz “Prime VIP”. Dla języka biznesowego obowiązuje cena z tabeli “Prime Business”, natomiast dla grup zaawansowanych cena z tabeli “Prime Advanced” i “Prime Advanced Prestige”.